Βραβεία Καινοτομίας και Επιπτώσεων προς τιμήν του Lewis Perinbam

Βραβεία Καινοτομίας και Επιπτώσεων προς τιμήν του Lewis Perinbam

Januar 6, 2023 0 Von admin

Το WUSC και η Cooperation Canada, σε συνεργασία με τους διαχειριστές του βραβείου Lewis Perinbam, είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν το Βραβεία Καινοτομίας και Επιπτώσεων προς τιμήν του Lewis Perinbam. Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του έργου και των δύο οργανισμών και αποτυπώνεται στις στρατηγικές μας κατευθύνσεις. Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη ενός πιο σχετικού, ανταποκρινόμενου και αποτελεσματικότερου τομέα παγκόσμιας ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας που, μέσω της καινοτομίας, μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμο αντίκτυπο. Ως εκ τούτου, το WUSC, η Cooperation Canada και οι εντολοδόχοι του βραβείου Lewis Perinbam θα ήθελαν να αναγνωρίσουν και να γιορτάσουν τα Καναδά άτομα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που επιτελούν εντυπωσιακό και καινοτόμο έργο.

ο οργανωτικό βραβείο αναγνωρίζει έναν οργανισμό που έχει επιδείξει μάθηση και αντίκτυπο από μια καινοτόμο πρακτική στη διεθνή ανάπτυξη ή/και ανθρωπιστική ανταπόκριση. Το βραβείο αναγνωρίζει οργανισμούς που χρησιμοποιούν καινοτόμα και αποτελεσματικά μέσα για: (1) αντιμετώπιση ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών ή/και ειρηνευτικών προκλήσεων για να οικοδομήσουν έναν κόσμο πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς. (2) να εμπνεύσει τους Καναδούς να αναλάβουν εθελοντική δράση σε αυτά τα θέματα. και/ή (3) προσφέρουν νέους τρόπους σκέψης για την ανάπτυξη, τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ειρήνη.

ο ατομικό βραβείο αναγνωρίζει ένα Καναδό άτομο (ή άτομο που κατοικεί στον Καναδά) που έχει επιδείξει καινοτομία, δημιουργικότητα και αντίκτυπο στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης.

Φέτος, αναζητούμε υποψηφιότητες για άτομα που έχουν αποτελέσει παράδειγμα ηγεσίας στην αμφισβήτηση και την αλλαγή των συστημάτων που στηρίζουν την ανισότητα και την αδικία με:

  • Συμβολή στην οργάνωση και τη βιωσιμότητα κινημάτων για κοινωνική αλλαγή, όπως αυτά που αφορούν την κλιματική δικαιοσύνη, τη φυλετική δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη των φύλων·
  • Συμβολή στην αποαποικιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας και στη μετατόπιση και κατανομή των σχέσεων εξουσίας προς πιο περιθωριοποιημένα άτομα και ομάδες·
  • Δέσμευση του καναδικού κοινού για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις προσπάθειες. και/ή
  • Πρωταθλητισμός και δημιουργία χώρου για αναδυόμενους ηγέτες από υποεκπροσωπούμενες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Οι συνεισφορές των υποψηφίων μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη μεγαλύτερη κινητοποίηση δημόσιας υποστήριξης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων δημόσιας δέσμευσης. τη σύγκληση διαφορετικών παραγόντων σε συνομιλία για συλλογική δράση· η ώθηση αλλαγών σε επιβλαβείς νόμους, πολιτικές και πρακτικές· ή την εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών που έχουν διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Ενθαρρύνουμε τις υποψηφιότητες ατόμων από τις ίδιες τις υποεκπροσωπούμενες και περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των γυναικών, των προσφύγων και άλλων μειονοτικών ομάδων, καθώς και εκείνων που έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές μέσω εθελοντικών προσπαθειών.

Διαδικασία Υποψηφιοτήτων:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (σύνδεσμος εδώ παρακάτω) για να παράσχουν το σκεπτικό για την υποψηφιότητα.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν πώς ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια και τα έχει
  • εφάρμοσε μια καινοτόμο πρακτική που είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο αντίκτυπο ή/και μάθηση. Οι υποψηφιότητες μπορούν να είναι ομότιμες ή αυτοπροτεινόμενες και πρέπει να παραληφθούν έως τις 19 Δεκεμβρίουου2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ LEWIS PERINBAM : Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ