Νέα έκθεση προτείνει οδούς χρηματοδότησης και πολιτικής για πλήρη υιοθέτηση τοπικών υδατικών υποδομών

Νέα έκθεση προτείνει οδούς χρηματοδότησης και πολιτικής για πλήρη υιοθέτηση τοπικών υδατικών υποδομών

September 30, 2022 0 Von admin

Δεν είναι μυστικό ότι για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του νερού που καλύπτουν τα συστήματα πόσιμου νερού, λυμάτων και όμβριων υδάτων, το έθνος πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις του σε υποδομές νερού και λύσεις διαχείρισης. Αντιμετωπίζοντας συνεχώς αυξανόμενους στρεσογόνους παράγοντες στα συστήματα ύδρευσης – υποδομές γήρανσης, ξηρασία, πλημμύρες, μολυσμένες απορροές – οι κοινότητες αναζητούν τρόπους για να οικοδομήσουν βιωσιμότητα, να δημιουργήσουν ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουν την ποιότητα του νερού και να εξασφαλίσουν δίκαια τοπικά αποθέματα νερού για όλους. Η τοπική υποδομή νερού (LWI)—κατανεμημένα συστήματα που εκτείνονται πέρα ​​από την κεντρική υποδομή νερού και βρίσκονται στο ή κοντά στο σημείο χρήσης— προσφέρει αυτές τις βιώσιμες, ανθεκτικές και δίκαιες λύσεις. Το LWI περιλαμβάνει βελτιώσεις, συσκευές και τεχνολογίες εγκατεστημένες επιτόπου που ενισχύουν ένα σύστημα κοινής ωφέλειας αναβάλλοντας ή καθυστερώντας την ανάγκη επέκτασης κεντρικών συστημάτων ή μειώνοντας την απαιτούμενη κλίμακα επέκτασης. Το πλήρες δυναμικό της LWI παραμένει αναξιοποίητο.

Για να ξεκινήσετε το ταξίδι και να διερευνήσετε τις νομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των φραγμών στην ευρύτερη χρηματοδότηση και εφαρμογή καινοτόμων, τοπικών στρατηγικών για το νερό, τον Σεπτέμβριο του 2019, University of California, Irvine School of Law Center for Land, Environment and Natural Resources (CLEANR) και η WaterNow Alliance συγκάλεσε ένα εργαστήριο στρογγυλής τραπέζης για να συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες σε θέματα υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών στην πρώτη γραμμή εφαρμογής τέτοιων στρατηγικών για διάλογο σχετικά με τις κοινοτικές επιτυχίες, τα διδάγματα και τις οικονομικές, νομικές και πολιτικές λύσεις που απαιτούνται για την προώθηση του πλήρους χαρακτήρα των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης – υιοθέτηση σε κλίμακα LWI. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, η νέα έκθεση του CLEANR και του WaterNow κάνει εννέα συστάσεις για να ξεπεραστούν τα χρηματοδοτικά, θεσμικά και νομικά και πολιτικά εμπόδια για την υιοθέτηση της LWI σε μεγάλη κλίμακα:

  1. Πρόσβαση σε δημοτικά ομόλογα για LWI
  2. Δημιουργήστε αποκλειστικές ροές εσόδων για το LWI
  3. Δώστε προτεραιότητα σε έργα LWI για ομοσπονδιακές και κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια
  4. Μόχλευση κρατικών και ομοσπονδιακών φορολογικών κωδικών
  5. Αναπτύξτε νέα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων
  6. Δημιουργήστε εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα υπηρεσιών νερού
  7. Δημιουργήστε νέους δρόμους για συνεργασία
  8. Δημιουργήστε νέους νόμους και πολιτικές για την υποστήριξη του LWI
  9. Ενημερώστε τους υφιστάμενους νόμους και πολιτικές για να ξεπεράσετε τα εμπόδια στο LWI

Η έκθεση προσδιορίζει επίσης περίπου δύο δωδεκάδες εφικτά, πρακτικά στοιχεία δράσης που μπορούν να λάβουν οι τοπικές υπηρεσίες ύδρευσης, καθώς και οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα πανεπιστήμια για να πραγματοποιήσουν αυτές τις συστάσεις.

Η εφαρμογή LWI σε κλίμακα είναι δυνατή. Οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων LWI όπως ακριβώς κάνουν και για τις συμβατικές υποδομές. Τα εργαλεία για την εξουδετέρωση της θεσμικής αδράνειας που κρατά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων και της λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων ύδρευσης ρέει αποκλειστικά προς συμβατικές προσεγγίσεις είναι ήδη διαθέσιμα ή είναι άμεσα επιτεύξιμα με την υποστήριξη εταίρων της βιομηχανίας νερού, ΜΚΟ και ακαδημαϊκού κόσμου. Τέλος, ένας αυξανόμενος αριθμός ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών πολιτικών που εξουσιοδοτούν, δίνουν κίνητρα και δίνουν προτεραιότητα στο LWI παρέχουν σταθερά μοντέλα για άλλες κοινότητες καθώς εργάζονται για να στραφούν προς αυτές τις βιώσιμες, ανθεκτικές επιλογές διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ. Βρείτε την εκτελεστική περίληψη εδώ.